Kiến trúc bảo tàng Miami của người nhập cư Mỹ Latinh

Kiến trúc bảo tàng Miami của người nhập cư Mỹ Latinh nằm trực tiếp trên bờ biển South Beach ở Miami FL, USA trên trục của một trong những đường phố chính trong thành phố.

Kiến trúc bảo tàng Panama

Kiến trúc bảo tàng Panama được công ty FR-E tại Mỹ thiết kế nhằm mang lại một chất lượng cuộc sống tốt hơn cho một khu vực trong chuyển đổi trong thành phố Panama.