Kiến trúc kỹ thuật số

  Kiến trúc kỹ thuật số sử dụng công nghệ,  thuật toán, tham số,… đã đặt ra vấn đề về cách thiết kế các tòa nhà trên thế giới ngày nay