Kiến trúc nhà chọc trời SURE

Kiến trúc nhà chọc trời SURE chiến thắng vị trí đầu tiên của cuộc thi Siêu Skyscrapers.