Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thắng giải tòa nhà của năm – ARCASIA

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam đã dành được giải thưởng vinh dự cao nhất tại khu vực Hội đồng Kiến trúc sư châu Á (ARCASIA) 2014