28 lý do khiến các kiến trúc sư bị đuổi việc

Trên thế giới không có sự công bằng tuyệt đối, có những nghề cho phép một số sai lầm, một số khác thì tuyệt đối không. Dưới đây là những sai lầm được phát hiện ra sau khi công trình đã được hoàn thành, muốn khắc phục thì chỉ có phá tất cả để xây lại mới. Những kiến trúc sư này chắc phải thất nghiệp. ▼ Đối với người khuyết tật, đi hết đoạn đường này thật là gian nan. ▼ Thiết kế lỗi xuất hiện trong trường…