Mặt đứng thông minh

Phát triển kiến trúc bền vững hiện đang là xu hướng nổi bật trên thế giới, góp phần định hình hướng đi của kiến trúc thế kỷ 21. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các công trình xanh tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính đơn thuần, các KTS và các nhà công nghệ kiến trúc trên thế giới còn đang hướng tới các mục tiêu xa hơn: Biến công trình kiến trúc trở nên một thực thể…