Việc làm lương cao …

 “Nếu tôi có việc làm lương cao thì tôi sẽ hạnh phúc.” Một sinh viên nói Tôi hỏi: “Bao nhiêu tiền sẽ làm cho em hạnh phúc? Nếu em hạnh phúc với $40,000 một năm, em có hạnh phúc không khi người khác trong lớp làm được $50,000? Em có thể tìm thấy hạnh phúc chỉ với tiền mà thôi không?” Câu hỏi này làm bộc phát thảo luận trong các sinh viên. Một số nói rằng họ sẽ hài lòng với lương họ có nhưng…