Nhà chọc trời ánh sáng nổi

Nhà chọc trời ánh sáng nổi được thiết kế bởi Ting Xu & Yiming Chen và chiến thắng của vị trí thứ 3 vào năm 2013 cuộc thi Nhà chọc trời eVolo.