Quy trình thi công công trình

Quy trình thi công công trình

1. Quy trình thi công xây   Lưu ý:  Trong từng bước thi công việc nghiệm thu (nội bộ và với Chủ đầu tư) được thực hiện theo từng công việc, hạng mục  hoàn thành với các mẫu biên bản nghiệm thu tương ứng.   2. Quy trình thi công các hạng mục chính: 2.1. Quy trình xử lý nền móng bằng phương pháp ép cọc bê tông cốt thép Sơ đồ quá trình:   2.2.  Quy trình thi công móng bê tông cốt thép:   2.3. Quy…