Những điều thú vị về sổ đỏ, sổ hồng

Sổ đỏ, sổ hồng, có nhiều người cầm mà chưa biết rõ hết nội dung bên trong là gì, các ký hiệu, bản vẽ thể hiện ra sao. Bài viết này nhằm làm rõ hơn cho mọi người biết nhé. Cách ghi thông tin người sử dụng đất được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 23/2014/TT- BTNMT Thông tin thể hiện trên trang 2 này được hướng dẫn tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư 23/2014/TT- BTNMT Một số ký hiệu đất thể hiện trên…