Kiểm soát sự thoả mãn – Không thông minh, không chăm chỉ vẫn thành công!

Không phải chăm chỉ, không phải thông minh cũng không phải may mắn, khả năng kiểm soát sự thoả mãn của bản thân sẽ là yếu tố xác định bạn có thành công hay không. Đó là kết luận sau 40 năm nghiên cứu của các GS ĐH Stanford Vào những năm 60 của thế kỉ 20, một giáo sư tại trường đại học Stanford là Walter Mischel bắt đầu thực hiện một loạt những nghiên cứu tâm lý học kiểm soát sự thoả mãn quan trọng….