Cùng nguyên thứ trưởng vụ hợp tác quốc tế

Cùng Bà Lê Thiên Hương, nguyên thứ trưởng bộ lao động Thương binh xã hội , Vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế   Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo lĩnh vực dạy nghề; chính sách người có công; chỉnh hình và phục hồi chức năng; công tác thanh tra và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ; Tham gia Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.