Bức tranh sơn dầu của Rubens

“Simon và Perot” – Bức tranh sơn dầu của Rubens.  Cô gái trẻ để lộ bầu ngực, quần áo xộc xệch cho ông lão ngậm. Những người lần đầu tiên bước vào viện bảo tàng đã cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh này, có người còn cười và chế nhạo. Sao có thể treo bức tranh như vậy ngay cửa chính viện bảo tàng chứ?   Nhưng người dân nước Puerto Rico thì rất kính trọng bức tranh này, hoặc cảm động rơi…