Trung tâm mua sắm Beaugrenelle

Trong môi trường ngày càng cạnh tranh ngày nay, kiến trúc của trung tâm mua sắm Beaugrenelle đã đến để đóng một vai trò cơ bản trong sự thành công thương mại của họ.