Trung Tâm Văn hóa Đài Trung

  Đồ án này cạnh tranh với các thiết kế của Trung tâm Văn hóa thành phố Đài Trung, thời gian này MaxThreads thiết kế kiến ​​trúc & Quy hoạch.