Đừng bán rẻ tuổi trẻ của mình!

Tuổi trẻ của bạn đáng giá bao nhiêu? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó cho mình… Buổi chiều hôm ấy ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với một em trai 17 tuổi. Nhà em ở huyện Bến Cầu. Nghỉ học giữa chừng, em đi làm giữ xe ở quán cà phê, một tháng kiếm 2 triệu, chủ quán bao cơm. Em ngồi như vậy từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, cùng với một người nữa, có thay phiên để nghỉ ngơi…