Bê tông siêu cường độ

TranBaViet-NguyenTrungHoa 1.2015

 

Bê tông siêu cường độ (Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete -UHPFRC) là một loại vật liệu mới được nghiên cứu và phát triển trên thế giới từ năm 1990, UHPFRC có cường độ rất cao từ 100 ÷ 200 MPa, độ bền cao và sự ổn định lâu dài. Bê tông siêu cường độ (UHPFRC) có thành phần là xi măng, cát quarzt, sợi thép, bột quarzt và chất siêu dẻo. Phân loại bê tông theo cường độ và tỷ lệ N/X:

– Bê tông thường (NC): cấp cường độ nhỏ hơn hoặc bằng 40 MPa, N/X = 0,4 -:- 0,6.

– Bê tông cường độ cao, chất lượng cao (HSC/HPC): cấp cường độ nhỏ hơn hoặc bằng 100 MPa, tỷ lệ N/X = 0,3-0,4.0,4.

– Bê tông chất lượng rất cao (UHPC): cấp cường bằng 200 MPa, tỷ N/X = 0,2 – 0,25.

– Bê tông siêu cường độ cốt st sợi thép (UHPFRC): cấp cường độ nhỏ hơn hoặc bằng 200MPa, tỷ lệ N/X = 0,2 – 0,25
hàm lượng cốt sợi thép từ 1- 2%.

Clip chế tạo bàn uống nước bằng bê tông cường độ cao

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Bê tông siêu cường độ