Triển lãm kiến trúc Expo Milano 2015

 Triển lãm Expo Milano 2015 (16)

Triển lãm kiến trúc Expo Milano 2015 hứa hẹn cho nhiều công trình kiến trúc hoành tráng trên thế giới sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Triển lãm Expo Milano 2015 (17)

Expo Milano 2015 là triển lãm kiến trúc quốc tế tại Ý từ 01/05/2015 đến 31/10/ 2015. Trong khoảng thời gian sáu tháng này, Milan sẽ trở thành một showcase toàn cầu, nơi có hơn 140 quốc gia tham gia, thể hiện tốt nhất công nghệ của họ mà cung cấp. Đó là câu trả lời cụ thể cho một nhu cầu quan trọng: có khả năng đảm bảo thực phẩm lành mạnh, an toàn và đầy đủ cho tất cả mọi người, đồng thời tôn trọng các hành tinh và trạng thái cân bằng của nó.

Triển lãm Expo Milano 2015 (1) Triển lãm Expo Milano 2015 (2) Triển lãm Expo Milano 2015 (3) Triển lãm Expo Milano 2015 (4) Triển lãm Expo Milano 2015 (5)

Triển lãm Expo Milano 2015 (6) Triển lãm Expo Milano 2015 (7) Triển lãm Expo Milano 2015 (8) Triển lãm Expo Milano 2015 (9)

Triển lãm Expo Milano 2015 (10)

Tập trung vào ảnh hưởng của kiến trúc lên con người, thông qua cuộc sống và công việc, đã làm biến đổi môi trường tự nhiên, Expo Milano 2015 nhằm mục đích làm nổi bật năng lượng sự sống mà ăn, biểu tượng của sự hiếu khách, cộng đồng và lễ kỷ niệm, mang đến cho mỗi người chúng ta.

Triển lãm Expo Milano 2015 (11)

Triển lãm Expo Milano 2015 (12)

Triển lãm Expo Milano 2015 (13)

Con người và lịch sử của họ là chủ đề trung tâm của hội chợ triển lãm kiến trúc này. Từ các hội chợ triển lãm kiến trúc đầu tiên tại London vào năm 1851, nó có thể nhìn thấy di sản mỗi phiên bản đã bỏ lại phía sau – không chỉ là địa danh của vật lý. Có những thay đổi trong mối quan hệ của kiến trúc, con người với đất và với thức ăn mà nó cung cấp.

Triển lãm Expo Milano 2015 (14) Triển lãm Expo Milano 2015 (15)   Triển lãm Expo Milano 2015 (18) Triển lãm Expo Milano 2015 (19) Triển lãm Expo Milano 2015 (20) Triển lãm Expo Milano 2015 (21) Triển lãm Expo Milano 2015 (22)

Điều này đã được cảm hứng cho Expo Milano 2015 tập trung vào các vấn đề: năng lượng cho cuộc sống, tầm quan trọng của dinh dưỡng cho tất cả chúng ta và vai trò trung tâm mà con người.

Triển lãm Expo Milano 2015 (23) Triển lãm Expo Milano 2015 (24) Triển lãm Expo Milano 2015 (25)

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Triển lãm kiến trúc Expo Milano 2015