Trung tâm Đào tạo kiến trúc TOÀN AN THỊNH

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

 

Đáp ứng nhu cầu của nhiều cá nhân, tổ chức, ĐÀO TẠO HỌA VIÊN KIẾN TRÚC CỦA TOANANTHINH CONS tổ chức các lớp AutoCad 2D, 3DMax. Chương trình đào tạo theo các nội dung, yêu cầu chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung chính của cả Khóa Học Thực Hành là hướng dẫn học viên làm nhuần nhuyễn các công việc của nhân viên thiết kế, kiến trúc theo phương pháp CẦM TAY CHỈ VIỆC học viên sẽ làm  trưc tiếp từ những công trình thực tế của công ty  :

 – Hướng dẫn đọc bản vẽ.

 – Hướng dẫn và Thực hành lập bản vẽ xin phép

 – Hướng dẫn và Thực hành  khai triển bộ hồ sơ kỹ thuật thi công.

Chúng tôi  đảm bảo chất lượng đầu ra, hoàn thành tốt các công việc tại nơi công tác ngoài ra còn được Trung tâm tư vấn, hướng dẫn, hoàn thành các đề tài, công việc sau khóa học.

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Trung tâm Đào tạo kiến trúc TOÀN AN THỊNH