Trung tâm Hướng nghiệp & Đào tạo Trường ĐH Kiến Trúc

 

Trung tâm Hướng nghiệp & Đào tạo Trường ĐH Kiến Trúc

1. LỊCH SỬ

Thành lập : theo quyết định số 153 ngày 1/9/1995 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc qua các thời kỳ :

–  Thầy Trương Văn Ngự : từ 9/1995-9/1999

– Thầy Nguyễn Văn Việt: từ 10/1999-10/2007

–  Thầy Trương Ngọc Ẩn: từ 11/2007- nay

3. HOẠT ĐỘNG

– Trao học bổng hàng năm cho sinh viên năm 1 học tại Trung tâm

Hỗ trợ chiến dịch mùa hè xanh
Hỗ trợ công đoàn trường
Hỗ trợ cán bộ trường về nguồn …

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Trung tâm Hướng nghiệp & Đào tạo Trường ĐH Kiến Trúc