Tướng pháp – Xem tướng đoán tâm

Tướng pháp là học thuật chuyên nghiên cứu mối liên hệ giữa nhân tướng và ngũ hành bát quái,thập nhị chi. Từ đó phán đoán cát hung của đời người. Hiểu về tướng thuật để biết cách sửa tướng, sửa tâm cho mình và giúp người!

Phong thủy cũng thay đổi theo từng người, từng thời điểm và địa điểm khác nhau, nhưng loại biến hóa này thực chất không có gì thần thánh, thần bí mà tuân theo quy luật tuần hoàn nhất định.

Do sự phát triển tuần tự của bào thai theo nguyệt kỳ và nhật ký mà Giờ Sanh là một yếu tố quan trọng để xác định vận số. Cung Thân là phương vị qui chiếu trong vũ trụ hữu hình, giúp ta định rõ Ảnh hưởng của vũ trụ hình vào số mệnh con người. Thế cho nên ta dùng cung Thân để luận định về vóc dáng, sức khỏe, bệnh khí và tánh tình con người.

Tướng pháp là một môn học thuật rất giá trị và thực dụng. Tướng pháp chịu ảnh hưởng cảm ứng của hệ thống Thái Tuế là hậu thiên khí vận tuần hoàn và của hệ thống chính tinh: Tử vi, Liêm Trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ

 

Tướng pháp không phải là một công năng đặc biệt, tuyệt đối không được dựa vào cảm giác hay trực giác để xem. cần phải nghiên cứu Tướng pháp dựa trên tính học thuật, triết lý không được rơi vào mê tín, sùng bái mù quáng, cho nên Tướng pháp rất dễ được dùng để lừa bịp.

 

Ai nên đến chương trình này:

– Chủ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, trưởng phòng, quản lý cấp trung;

– Những người đã đi làm muốn phát triển nhanh hơn;

– Những người đang định hướng cho mình con đường để thành công

 

Comments

Share
be a pal and share this would ya?
Tướng pháp – Xem tướng đoán tâm