Bạn có tài năng không? – “Tài năng? Tôi tin rằng nó chỉ được tìm thấy ở những kẻ nổi loạn, những tay cá biệt và những cái đầu bất trị.”

Bài học này của David Ogilvy rất ngắn gọn: Bạn muốn trở thành một tài năng trong một lĩnh vực bất kỳ (cụ thể ở đây là công việc người họa viên kiến trúc) thì trước hết, hãy dám Khác Biệt!

Pablo Picasso nổi tiếng vì phong cách hội họa ông Khác Biệt với các họa sĩ khác.

Steve Jobs nổi tiếng vì những suy nghĩ và ý tưởng Khác Biệt (hay Cá Biệt) của ông, nhờ đó mà làm cho tên tuổi của Apple trở nên lẫy lừng.

bạn có tài năng không
ban co that tai

Le corbusier trở thành một trong những người tiêu biểu nhất của nhân loại trong thế kỷ XX, vì ông dám nghĩ khác và làm khác với những người vẽ kiến trúc xung quanh.

Khởi đầu là một họa viên kiến trúc, ông thường diễn họa một chi tiết hay một chủ đề qua các phối cảnh với góc độ khác nhau. Phong cách vẽ của ông luôn thay đổi tùy theo khung cảnh được tạo nên, thông qua cấu trúc đã được phân tích, đôi khi diễn họa thật chính xác hoặc chỉ phát họa qua, với bút pháp mạnh mẽ, mạch lạc có tác dụng tìm hiểu sự việc để nâng cao kiến thức.

Ngay từ đầu dường như ông đã đi theo Chủ nghĩa duy lý, tin tưởng vào quy luật, các lý thuyết mang tính quy tắc của Ruskin, Jones, và Grasset (thế kỷ XIX) nhưng được ông chắc lọc và phát triển để hình thành nên phong cách riêng của mình.

bạn có tài năng thực sự
Bạn có tài năng thật sự không?

Biết đâu người kế tiếp sẽ là bạn 🙂 ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *