Nukeviet nếu bạn không cấu hình đúng cách dễ dẫn tới nhiều liên kết bị trùng lặp gây nên vấn đề thất thoát tranffic. Để khắc phục vấn đề truy cập được duy nhất một liên với https bạn tiến hành cấu hình như sau:

Đâu tiên truy cập vào đường dẫn: public_html/data/config/ trong thư mục này bạn bấm Edit file : config_global.php

ở mục : $global_config[‘my_domains’]=’www.tinbai.net,tinbai.net‘;

Cấu hình nukeviet
Cấu hình nukeviet

ở mục này bạn phải để www và không nhé. Sau đó lưu lại.

Tiếp theo bạn đăng nhập vào admin website: domain/admin

Bạn chọn vào : Cấu hình >> Cấu Hình site> hãy chọn theo tên miền không có www nhé

cấu hinh tên miền chạy 1 link nukeviet
cấu hinh tên miền chạy 1 link nukeviet

Bạn lưu lại và chọn : Câu hình chung tag số 2:

cấu hình chạy https cho web
cấu hình chạy https cho web

Lưu ý: bạn phải cài https trước cho website nhé, Hướng dẫn cài https cho DirectAdmin bạn có thể lick vào mình tô đậm để xem nhé

Sau khi bấm lưu. Bạn truy cập lại vào host và vào : public_html và tiến hành edit file .htaccess với các lệnh dưới đây

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.tinbai.net [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://tinbai.net/$1 [L,R=301]

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

Lưu ý: Thay domain bạn bằng tinbai.net nhé

Vui lòng xem hình cách cấu hình 1 link cho website có https nhé:

Hướng dẫn cấu hình một link trong nukeviet
Hướng dẫn cấu hình một link trong nukeviet

Sau khi hoàn thành bạn lưu lại. Lúc này web bạn chỉ chạy một link https duy nhất, điều hướng tất cả các truy cập không có https trong nukeviet.

Mọi thắc mắc xin vui lòng comment bên dưới để bên mình hỗ trợ thêm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *