Thành công từ nghề họa viên kiến trúc

Khi họa viên kiến trúc ngừng chú tâm vào việc người khác làm hay nghĩ gì thì sẽ tập trung vào chiến lược và giá trị của từng thiết kế của mình. Hãy lập ra những tiêu chuẩn và thước đo cho riêng mình hơn là quan tâm đến những kỳ vọng mà người khác […]

Xem chi tiết

Kiến trúc công viên trẻ em

Kiến trúc công viên trẻ em đã được tạo ra bởi nhóm Reggio Trẻ em – một Trung tâm quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em và tiềm năng của họ. Kiến trúc công viên trẻ em là một khu vực dành riêng cho khai thác chủ đề Expo vui vẻ. […]

Xem chi tiết