Thành công từ nghề họa viên kiến trúc

Khi họa viên kiến trúc ngừng chú tâm vào việc người khác làm hay nghĩ gì thì sẽ tập trung vào chiến lược và giá trị của từng thiết kế của mình. Hãy lập ra những tiêu chuẩn và thước đo cho riêng mình hơn là quan tâm đến những kỳ vọng mà người khác […]

Xem chi tiết