Kiến trúc công viên trẻ em đã được tạo ra bởi nhóm Reggio Trẻ em – một Trung tâm quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em và tiềm năng của họ. Kiến trúc công viên trẻ em là một khu vực dành riêng cho khai thác chủ đề Expo vui vẻ.

Kiến trúc công viên cung cấp một khu vực dành cho trẻ em, nơi họ có thể thưởng thức các hoạt động và trò chơi giáo dục, mà còn thư giãn. Khái niệm này được mang tên Vành đai xung quanh hành tinh, vòng quanh tương lai, tượng trưng cho các cử chỉ ôm hành tinh.

Trong kiến trúc công viên trẻ em có con người, thực vật và động vật, vì vậy tất cả chúng sanh. Mỗi kết nối và chịu trách nhiệm về tương lai của người khác, tạo ra một mối quan hệ mạnh mẽ giữa họ.

Mục đích chính của Kiến trúc công viên là để giúp trẻ hiểu được chủ đề của phát triển bền vững thông qua các hoạt động đó được kích thích và thú vị. Kiến trúc công viên trẻ em được đóng gói đầy đủ các trò chơi và các hoạt động để có được trẻ em tích cực tham gia.

Cuối cùng, Kiến trúc công viên trẻ em cung cấp một cơ hội tuyệt vời để phát triển các mối quan hệ thông qua các cài đặt, nơi họ được khuyến khích để tương tác với những người khác.

Khái niệm về Kiến trúc công viên trẻ em là chỉ thông qua các kiến thức của những người khác và môi trường và bằng cách làm việc cùng nhau chúng ta có thể giải quyết một số thách thức chính mà các hành tinh đang phải đối mặt. Đó là một thông điệp mạnh mẽ giao trong một thiết lập mạnh mẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *