Typography là gì?

Typography là gì? Yếu tố khi thiết kế Typography

Typography chính là một trong những nghệ thuật sắp xếp các chữ, ký tự lại với nhau, tạo ra một thông điệp truyền đạt sâu sắc và mang tính nghệ thuật cao. Vậy thật ra Typography là gì? Các yếu tố để thiết kế Typography? Vai trò của Typography như thế nào? Tất cả đều […]

Xem chi tiết