Hướng dẫn cấu hình một link trong nukeviet

Nukeviet nếu bạn không cấu hình đúng cách dễ dẫn tới nhiều liên kết bị trùng lặp gây nên vấn đề thất thoát tranffic. Để khắc phục vấn đề truy cập được duy nhất một liên với https bạn tiến hành cấu hình như sau: Đâu tiên truy cập vào đường dẫn: public_html/data/config/ trong thư […]

Xem chi tiết